HOME
 

De Competentiemeter: overzicht van de mogelijkheden

Hieronder een overzicht van de vele mogelijkheden die de Competentiemeter in zich heeft. Klik op info_outline voor extra informatie.
Instrumenten voor observatie info_outline
Ingave van score check
Vrije aantekening check
Checklist check
Numerieke beoordeling check
Beschrijvende beoordeling (rubric) check
Wie kan evalueren? info_outline
Evaluatie door de leerkracht check
Evaluatie door een groep leerkrachten check
Zelfevaluatie door de leerling check
Peerevaluatie door de medeleerling check
Evaluatie door externen (vb. stagementor) check
Wat evalueren? info_outline
Doelgerichte evaluatie van kennis check
Evaluatie van vaardigheden en vakgebonden attitudes check
Evaluatie van vakoverschrijdende vaardigheden en attitudes check
Product- en procesevaluatie van een groepswerk check
Hoe evalueren? info_outline
Via een observatiefiche check
Via de computer check
Via een tablet check
Met je GSM check
Via import of mailen check
Elementen op het evaluatieformulier info_outline
Score check
Tekstveld check
Tekstvak check
Keuzerondje check
Keuzelijst check
Selectievakje check
Opstellen van een evaluatieformulier info_outline
Via een wizard check
Via een kopie van een bestaand evaluatieformulier check
Via een aangelegde criterialijst check
Via een import check
Op maat check
Feedback info_outline
Feedback per evaluatie check
Feedback op AD's, competenties of doelen check
Vakoverschrijdende feedback check
Feedback op bereikte doelen check
Mogelijke resultaten info_outline
Per periode, per schooljaar of meerdere schooljaren check
Per klas of individuele resultaten check
Overzicht van de feedback, punten, grafisch, evolutie in de tijd of aantal evaluaties check
Overzicht van de resultaten per leerkracht, groep leerkrachten, zelfevaluatie, peerevaluatie of van iedereen samen check
Gegroepeerd per opdracht, deelopdracht, AD of Competentie, leerdoel of per subdoel check
Rapporten info_outline
Competentie- of doelenrapport check
Rapport vakoverschrijdende evaluatie check
Puntenrapport van een vak check
Overzichtsrapport van een evaluatie check
Rapport bereikte doelen check
Analyse van de evaluatie info_outline
Overzicht van het aantal evaluaties per leerdoel en de totaal voorziene punten per leerdoel check
Overzicht van de criteria die gelinkt zijn aan elk leerdoel of competentie check
Overzicht van de punten per AD of competentie check
Overzicht van de punten per AD of competentie binnen elke evaluatie check
Overzicht van de totale score en het aantal criteria voor elke evaluatie check
Overzicht van de score per criterium binnen elke evaluatie check
Overzicht van de link tussen het criterium en de doelen binnen een evaluatie check
Overzicht van het resultaat per criterium van een zelf- en peerevaluatie ten opzichte van de evaluatie van de leerkracht check
Analyse van een evaluatie per leerling: overzicht per criterium en per doel check
Varia info_outline
Bijhouden van een agenda (per leerling) check
Gepersonaliseerd startscherm met sneltoetsen naar eigen vakken en klassen check
Importeren van je leerplan (doelenboek) met 3 niveaus check
Rechtstreekse link vanuit Smartschool (SSO) check
Toegang voor leerlingen en ouders check
Evaluatie van groepen in eigen beheer check
Toevoegen/importeren van criterialijsten check
Toevoegen van eigen schaalsjablonen check
Evaluatie met of zonder punten check
Evaluatie (tijdelijk) verbergen check